2019.09.11 - Wacken Metal Battle - Polski Finał 2019 - I Was Born Twice

2019.05.11
2019.09.11 - Wacken Metal Battle - Polski Finał 2019 - I Was Born Twice